Notice: Constant WP_DEBUG already defined in /www/wp-config.php on line 93 Zondaginterview: Voorzitter bij JFAS – Olaf Stolk – Nota Bene
Zondaginterview: Voorzitter bij JFAS – Olaf Stolk

Zondaginterview: Voorzitter bij JFAS – Olaf Stolk

Waarom heb jij gesolliciteerd voor het JFAS-bestuur naar het voorzitterschap binnen het JFAS-bestuur?

Ik wilde graag iets meer doen naast mijn studie. Ik ben in Amsterdam geen lid van een studentenvereniging geweest, wel in Delft, maar het leek me niet zo leuk om me voor een tweede keer aan te sluiten bij een studentenvereniging. Ik was wel bij JFAS betrokken maar niet zo actief als de andere bestuursleden. Zij hebben allemaal andere commissies gedaan. Ik zag deze functie en dacht dat het wel heel leuk zou kunnen zijn. Ik ben naar een aantal informatiebijeenkomsten rondom nieuw bestuur geweest en heb veel met het vorige bestuur gepraat. Op deze manier heb ik ze leren kennen en gepeild of een bestuursfunctie iets voor mij zou kunnen zijn. Deze gesprekken waren allemaal positief en toen heb ik gewoon gesolliciteerd. Maar eigenlijk was het heel out of the blue. Normaliter is er al wat eerder in het jaar enigszins duidelijk wie er willen solliciteren.

Hoe ben je geïnteresseerd geraakt in de voorzittersfunctie?

Ik heb eerst overwogen om voor commissaris Onderwijs & Facultaire Zaken te solliciteren. Na een gesprek met de oud-commissaris Onderwijs & Facultaire Zaken leek dit me erg leuk. Hij vertelde spannende verhalen dat het met politiek en onderhandelen te maken had. Het werd überhaupt aangeraden om voor twee functies te solliciteren zodat je een back-up hebt.

Maar het voorzitterschap paste beter bij mij omdat een voorzitter vooral het overzicht houdt en niet een specifieke taak heeft. Ik heb ook met de vorige voorzitter gepraat waardoor het duidelijker werd dat het iets voor mij was. Er wordt vaak gedacht dat je de baas bent, maar het gaat veel meer om begeleiding. Je moet ook onderling in het bestuur balans houden. Dit vond ik goed passen bij mijn karakter.

Waarom is de periode te solliciteren voor voorzitter eerder (tot 8 april) dan die van de andere bestuursfuncties (tot 22 april)?

Dat is omdat de voorzitter wordt betrokken bij sollicitaties van de nieuwe bestuurders. Voorzitter eerst gekozen en kan zijn of haar mening geven over de invulling van de andere bestuursfuncties. De nieuwe voorzitter kan over de andere bestuursleden zeggen wat hem prettige mensen lijken, maar dit is geen doorslaggevend advies.

Welke vaardigheden zijn voor een voorzitter belangrijk?

Het is belangrijk dat je eigen mening naar de achtergrond verdwijnt. Een goede voorzitter is eigenlijk onzichtbaar en zorgt ervoor dat iedereen zijn werk doet. Je moet niet vooroplopen en zeggen dit en dat gaan we doen. Ik heb best vaak mijn eigen wil opzij gezet dit jaar, want dit past niet bij de rol van voorzitter. Je krijgt een eigen takenpakket en verantwoordelijkheden, maar het moet niet op mijn manier gaan, ik moet mensen goed laten zijn in hun werk.

Ook moet je in allerlei situaties een soort gezag kunnen opeisen. Er zijn momenten dat alle ogen op jou gericht zijn. Dan moet je je presenteren als leider, zodat mensen weten dat je erbovenop zit. Bij elke derde partij moet je jezelf presenteren als frontman van de JFAS, in mijn geval en dat is wel iets wat je leert door het jaar heen. Als je dat niet gewend bent voelt dat in het begin ongemakkelijk.

Welke vaardigheden heb jij tijdens het voorzitterschap geleerd?

Ik heb geleerd dat je diplomatiek moet zijn in de manier waarop je communiceert en presenteert. Naar het bestuur, leden of derde partijen iets zeggen kan in heel veel vormen en je moet vaak goed kiezen welke vorm je gebruikt. Wanneer je je bijvoorbeeld presenteert naar derden moet je er duidelijk staan als boegbeeld en aanspreekpunt. Hier moet je werk van maken, dit gaat niet vanzelf. Mensen hebben anders geen idee wie je bent. Dit vond ik in het begin ongemakkelijk. Laatst had ik hier met een bestuursgenoot nog een discussie over: hoe stel je jezelf het handigst voor aan derden? Je moet goed overbrengen dat jij het aanspreekpunt bent. Door het jaar heen ben ik in deze rol veel comfortabeler geworden. In het begin kun en weet je nog niks, maar je moet op dat moment al laten zien dat je de leiding hebt en makkelijker om de leiding te nemen. Nu is het bijvoorbeeld gemakkelijker om in te grijpen bij een ALV wanneer dat nodig is Ook is duidelijker wat je wel en niet hoeft te pikken als bestuur. Je kunt het beter inschatten omdat je beter in de materie zit.

Wat leer je van een bestuursjaar?

Je groeit in het algemeen in werkprofessionaliteit. Bij advocatenkantoren zit je aan tafel als onderhandelingspartij, niet al student, en ben je serieus zaken aan het doen. Je kunt bijvoorbeeld niet om drie uur ’s nachts nog mailtjes verzenden, daar moet je over nadenken. Je wordt dus professioneler. Daarnaast leer je ook veel van verantwoordelijkheid. Dit lijkt een beetje eng, omdat er wat mis kan gaan en omdat jij tot op zekere hoogte aansprakelijk bent, maar hier leer je meer mee omgaan en je went eraan. Het is ook belangrijk dat je verantwoordelijkheidsgevoel hebt. Je moet je ervan bewust zijn dat je een bestuursfunctie hebt en publiek persoon bent binnen de vereniging, een beetje als een politicus. Ik denk bijvoorbeeld na over wat ik op Facebook zet omdat veel leden mij hebben toegevoegd en volgen, wat ik erg leuk vind! Bij de dingen die je als bestuur presenteert en doet bedenk ik altijd of het consequenties heeft of niet.  Je moet beseffen dat je niet namens jezelf ageert maar namens de organisatie. Hier hoort ook bij dat je moet afwegen dat iets gevolgen kan hebben. Bij de reis van Kuala Lumpur was ik verantwoordelijk voor 25 man. Als zo’n reis goed gaat is de beloning héél groot.

Wat houdt de functie van voorzitter in, welke taken horen erbij?

De voorzitter waarborgt het functioneren van het bestuur. Dit houdt in dat iedereen zijn werk zo goed mogelijk kan doen en goed met elkaar kan samenwerken. Ook moet je je agenda blijven volgen. Dat wat je in het begin hebt afgesproken moet je ook naleven. Hierbij is het van belang mensen aan te sturen en te coördineren. Verder heb ik algemene zaken die in mijn portefeuille vallen zoals acquisitie en vertegenwoordiging tegenover derden. Ook zijn er nog kleine dingen. Je zit de ALV en bestuur vergadering voor, samen met de penningmeester en secretatis ben je tekenbevoegd en moet je contracten lezen en tekenen. Het is heel veelzijdig, je pint je niet vast op een ding.

Hoe heb jij ervoor gezorgd de overige bestuursleden te laten excelleren in hun portefeuille?

Ik probeer vanuit het perspectief van mijn bestuursleden te kijken en dus te bedenken hoe die persoon het ziet. Iedereen is anders en heeft dan ook een andere werkwijze nodig. Het is maatwerk waar bij je moet kijken wat werkt of niet werkt voor iemand. Je moet je afvragen hoe je mensen het beste kan laten functioneren. Dit is heel moeilijk en het lukt niet altijd maar ik ben er wel van overtuigd wanneer het lukt efficiënter gewerkt kan worden.

Wat is de grootste verandering in jouw leven van een bestuursjaar?

Ik denk dat ik heel anders naar de rechtenstudie kijk. Ik heb nu zoveel heb gezien van de rechtenwereld, niet als student maar als zakelijke partij in die wereld. Dit heeft ook mijn motivatie om af te studeren in positieve zin veranderd. Persoonlijk heb ik veel leuke mensen leren kennen, bestuursgenoten en leden. Vorig jaar kon ik over Roeterseiland dwalen zonder dat ik iemand sprak, maar als ik nu de Universiteit binnenloop zijn er minstens tien bekende gezichten die mij begroeten, dat is heel erg leuk!

Mis je het studeren?

Nou, ik ben meer bang wanneer ik weer ga studeren dat er zo weinig hands-on-werk te doen is. Het drukke een hectische vind ik het allerleukst, want daar functioneer ik het beste onder. Studeren is veel langzamer want je bent alleen maar met een boek bezig. Als je met het bestuur bezig bent kan het van alles zijn wat je doet, omdat het veel veelzijdiger is. Ik heb wel heel erg zin om de studie af te ronden omdat je hebt gezien waar je na je studie naar toe kan en zoveel mensen kent.

Wat wil je mensen meegeven die de voorzittersfunctie zouden willen bekleden?

Je ziet vaak dat nieuwe besturen zich pas aan het einde van het jaar realiseren dat niet alleen in ‘loondienst’ zijn, maar dat besturen beleid maken is en dat je het echt jouw kant op kan trekken. Ik zou willen meegeven dat je van het begin af aan aan de slag gaat met wat je wil doen, aangeeft wat je belangrijk vindt en dat bereikt. Het is van belang niet bezig te zijn met hoe het door eerdere besturen is gedaan. Je hebt namelijk nú de kans het te veranderen naar iets wat jij wil. De tijd gaat heel snel, voordat je het weet is de tijd om en kan je je plan niet meer uitvoeren.

Wat is nu jouw boodschap voor het nieuwe bestuur?

Het vorige bestuursjaar en het huidige bestuur heeft hard gewerkt om het stoffige imago van JFAS af te halen. We wilden laten zien dat we niet alleen boeken met korting verkopen, maar dat het ook voor studenten is die zich willen ontplooien. We zijn niet alleen maar een studievereniging. Waarborg dat dit verder wordt uitgebreid en stel de betrokken groep actieve leden niet teleur maar zorg dat ze deze mogelijkheden die er nu zijn blijven hebben. Door een iets actievere studievereniging heb je een gulden middenweg van studie- en studentenvereniging. Sommige studenten hebben geen behoefte aan de studentenvereniging kant van JFAS, daar moet je ook rekening mee houden.

Wat als de nieuwe voorzitter alleen zijn of haar vrienden in de andere functies wil?

Dan ben je een slechte voorzitter. In beginsel is het niet verstandig en ik zou het dus afraden. Ik kende bijvoorbeeld helemaal niemand in mijn bestuur en daardoor ga je er zeker als voorzitter met een heel open blik in, waar door het werk veel makkelijker wordt. Je hebt minder snel idee dat je iemand zit voor te trekken, want je kent niemand. Het zou kunnen maar ik zeg begin lekker met zes nieuwe mensen die je niet kent!

Heb je nog een laatste boodschap over het bestuursjaar en JFAS?

Een bestuursjaar is ontzettend veelzijdig en leerzaam. Het is wel een commitment omdat je een jaar kwijt bent en het kost een hoop geld. Maar als ik nadenk over waar ik ben geweest en de lol die ik heb gemaakt dan weegt dat toch zwaarder. Ik denk ook dat JFAS veel potentie heeft om nog te groeien, en nog meer te worden dan het nu is. Ik denk dat je een splitsing gaat krijgen van het klassieke studievereniging gedeelte, wat vrij simplistisch is, maar dat moet zeker blijven bestaan! Er komt een tak van mensen die meer actief wordt, een band hebben met de vereniging en daar meer mee willen, maar soms aanlopen tegen het louter studie gerelateerde karakter. Op een gegeven moment zou je een splitsing moeten maken. Geef de mensen die meer willen meer, dan kan je ook meer van ze vragen.