Notice: Constant WP_DEBUG already defined in /www/wp-config.php on line 93 Werkstudent Compliance bij NautaDutilh – Nota Bene
Werkstudent Compliance bij NautaDutilh

Werkstudent Compliance bij NautaDutilh

Inleiding

In oktober 2019 ben ik begonnen als werkstudent bij NautaDutilh bij de afdeling Compliance. Dit is een unieke kans om als student werkervaring op te doen bij een groot kantoor aan de Zuidas. In dit artikel zal ik mijn ervaring met jullie delen. Hoe verloopt de sollicitatieprocedure en wat voor werkzaamheden moet je als werkstudent verrichten? Ook zal ik vertellen wat compliance inhoudt en waarom NautaDutilh een super kantoor is om deze ervaring op te doen.

Begin werkstudentschap

Ik heb gekozen om voor NautaDutilh te solliciteren vanwege de goede sfeer, het internationale karakter van het kantoor en eerdere ervaringen met het kantoor. Voor de functie van werkstudent moest ik mijn cv en motivatiebrief opsturen, wat gebruikelijk is bij de meeste stageplekken en werkstudentplekken. Voor het schrijven van de brief heb ik gebeld met één van de recruiters van NautaDutilh, om enige onduidelijkheden op te helderen zodat ik goed voor ogen had wat in de motivatiebrief het belangrijkst was en een goed beeld kreeg van de functie. Bij de voorbereiding voor het sollicitatiegesprek heb ik onder meer relevante wet- en regelgeving doorgenomen, zodat ik zeker wist waar ik het over had tijdens de sollicitatie. Daarnaast heb ik ook vragen voorbereid over bijvoorbeeld flexibiliteit ten aanzien van werkdagen in de tentamentijd, maar ook inhoudelijk over wat voor werk ik precies zou gaan doen.

Wat is compliance

Van veel mensen krijg ik de vraag wat compliance nou precies inhoudt. Het gaat om de volgende definitie:

To promote and enforce, in the most general sense, compliance with national, international and EU laws and regulations and the integrity of our organisation, directors and employees, for the purpose of controlling risks, preventing any resulting damage and protecting our license to operate.

Compliance is heel breed. Zo is het onder andere de taak om de interne bedrijfscultuur te handhaven. Het gaat daarbij om het bewaken van de integriteit van het kantoor. Er kan gedoeld worden op persoonlijke integriteit van de medewerkers maar ook op het naleven van de professionele gedragsregels van de advocatuur. Bij Compliance wordt bijvoorbeeld een schema gemaakt waarmee gecontroleerd kan worden of er sprake is van belangenverstrengeling bij het wel of niet aannemen van een zaak. Compliance vormt ook een aanspreekpunt voor advocaten die met een probleem zitten. Daarnaast worden interne gedragsregels door Compliance opgesteld die zien op het integer handelen binnen kantoor. Het is belangrijk om bepaalde risico’s te controleren en te kijken waar sprake is van een mogelijk gevaar voor de reputatie van kantoor. Deze risico’s worden door de Compliance-afdeling in kaart gebracht en gemonitord.

Een uitvloeisel daarvan is het monitoren van belangrijke wet- en regelgeving.  Belangrijke regelgeving voor NautaDutilh is bijvoorbeeld de Vierde Anti-witwasrichtlijn en de implementatie daarvan in de Nederlandse Wwft. Onder andere advocaten en notarissen moeten een cliëntenonderzoek doen wanneer zij bepaalde diensten verlenen. Een onderdeel daarvan is bijvoorbeeld het achterhalen van de ultimate beneficial owner (UBO). Daarnaast monitort Compliance ook sanctierisico’s: op grond van Europese maar ook Amerikaanse sancties is het niet altijd toegestaan, maar soms ook niet wenselijk om bepaalde zaken aan te nemen.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt ook door Compliance gemonitord. Onder de AVG is er sprake van een verwerkingsverantwoordelijke en een verwerker. NautaDutilh sluit met bepaalde leveranciers die als verwerker kwalificeren en diensten leveren aan NautaDutilh een verwerkingsovereenkomst af. De Compliance-afdeling zorgt er onder andere voor dat de verwerkingsovereenkomst aan de wettelijke eisen voldoet. 

Een combinatie van interne gedragsregels en Europese regels is het opstellen van de klokkenluidersregeling. De Europese Unie heeft hierover een nieuwe richtlijn gepubliceerd aan de hand waarvan bedrijven (nieuwe) regels moeten opstellen ten aanzien van klokkenluiders. Aan de hand van de Europese vereisten kan de interne regeling worden aangepast.

Wat doe ik?

Mijn werkzaamheden als werkstudent zijn zeer gevarieerd. Hieronder zal ik een aantal van mijn werkzaamheden toelichten. Zo heb ik relevante punten voor kantoor over de vijfde en zesde antiwitwas-richtlijn van de Europese Unie samengevat. Ook heb ik gekeken naar de relevante punten voor kantoor ten aanzien van Kamervragen die zijn gesteld over het invoeren van het UBO-register.

Maar soms heeft een van mijn begeleiders een geheel andere vraag en krijg ik de opdracht om uit te zoeken hoe het zit. Zo zijn bij de Nederlandse Orde van Advocaten, de Koninklijke Notariële beroepsbond en de Nederlandse orde van belastingadviseurs verschillende richtlijnen opgesteld over de toepassing van de Wwft en heb ik uitgezocht of de richtlijnen die deze organisaties geven ten aanzien van het onderzoek naar de herkomst van vermogen van elkaar verschilden.

Op andere dagen wordt mij gevraagd om een schema op te stellen van de toets van wanneer er sprake is van een belangenverstrengeling bij advocaten en schrijf ik op welke stappen genomen moeten worden.

Maar ook houd ik mij bezig met berichten van de advocatenorde. Zo is het per 1 januari 2019 vereist dat advocaten hun rechtsgebied opgeven in het rechtsgebiedenregister. In samenwerking met mijn begeleiders is een bericht opgesteld, dat verstuurd wordt naar collega’s.

Verder is mij gevraagd te kijken naar verschillende Non Disclosure Agreements (NDA’s) en te zoeken naar de verschillen tussen deze overeenkomsten. Binnenkort geef ik op de introductiedag een presentatie voor de nieuwe student-stagiaires en werkstudenten over compliance en ook zal ik samen me een van mijn begeleiders een presentatie op het kantoor van NautaDutilh in Rotterdam geven.

Tot slot delen mijn mede-werkstudent en ik ook relevante berichten ten aanzien van compliance en privacy op de interne pagina van NautaDutilh. Dit kunnen wetsaankondigingen zijn of nieuwsartikelen, die wij in het Engels en Nederlands samenvatten zodat iedereen op de hoogte is van nieuwe ontwikkelingen. Kortom, het werk is zeer interessant en zeer gevarieerd!

Afsluiting

Ter afsluiting zou ik mee willen geven dat het hard werken is om naast een Master twee dagen op kantoor te werken. Bovendien wordt van kantoor verwacht dat jij je uiterste best doet bij elke taak die je krijgt en dat je een proactieve houding aanneemt. Als je nadenkt om ook te solliciteren als werkstudent zou ik het iedereen aanraden, maar wel willen meegeven goed te kijken of het naast de studie en met andere studie gerelateerde activiteiten te combineren is. De werkdagen zijn afgestemd op het rooster flexibel in te delen. Het is fantastisch om op een groot kantoor aan de Zuidas praktijkervaring op te doen. NautaDutilh is een erg goed en gezellig kantoor waar een fijne sfeer hangt en ik heb me vanaf het begin zeer welkom gevoeld binnen het kantoor, en dan met name binnen het Compliance Team. In de toekomst hoop ik nog meer te leren en samen te werken met collega’s van NautaDutilh!