Notice: Constant WP_DEBUG already defined in /www/wp-config.php on line 93 Room for Discussion: Jordan Peterson – Nota Bene
Room for Discussion: Jordan Peterson

Room for Discussion: Jordan Peterson

Het kan je moeilijk zijn ontgaan: Jordan Peterson was afgelopen week aanwezig bij Room for Discussion. De Canadese psycholoog, hoogleraar en auteur was aanwezig bij het discussieplatform om te praten over een ‘society in crisis’. Zijn komst was zeker niet zonder controverse: in de weken voor zijn komst verklaarden veel studenten en UvA-medewerkers in krantenartikelen en open brieven zich uitgesproken vóór- of juist tegenstander van zijn komst. Tot een lage(re) opkomst leidde dit echter niet. Integendeel. Het interview met Peterson was de drukst bezochte editie van Room for Discussion tot dusver. In de centrale hal van gebouw E van Roeterseiland kon een half uur voor aanvang  niemand meer naar binnen en ook de speciaal ingerichte collegezaal met een livestream was vol.

Jordan Bent Peterson
Jordan Peterson studeerde politieke wetenschappen en psychologie aan de Universiteit van Alberta en behaalde in 1991 zijn Ph.D. klinische psychologie aan McGill University. Hierna verbond hij zich als docent psychologie aan het prestigieuze Harvard tot hij in 1998 hoogleraar werd aan de Universiteit van Toronto en zijn eigen praktijk als psycholoog startte. Een jaar later publiceerde Peterson zijn eerste boek (naar eigen zeggen zijn belangrijkste werk), ‘Maps of Meaning: Architecture of Belief’, over de systematiek van geloof en mythe en de rol hiervan in conflict en het reguleren van emotie. Petersons tweede boek, ’12 Rules for Life: An Antidote to Chaos’, is dit jaar uitgekomen en geeft advies voor een waardevol leven door verschillende ethische principes uit onder meer de psychologie, mythologie, religie en zijn persoonlijke anekdotes te destilleren. Het boek bereikte een hoge positie op bestsellerlijsten in de VS, Canada en het Verenigd Koninkrijk en er werden wereldwijd meer dan twee miljoen exemplaren van verkocht.

De controverse
Jordan Peterson dankt zijn bekendheid voornamelijk aan zijn in 2013 gestarte Youtube-kanaal waarop hij zijn colleges aan de Universiteit van Toronto plaatst. Op zijn kanaal, met inmiddels ruim 1,5 miljoen abonnees en 74 miljoen views, bespreekt Peterson onderwerpen uit onder meer de psychologie, religie en geschiedenis en spreekt hij zich uit tegen politieke correctheid en identiteitspolitiek. Illustratief voor dit laatste is een in 2016 geplaatste video van Peterson,   Professor against political correctness: Part I: Fear and the Law’, waarin hij zich uitspreekt tegen  de Canadese Bill C-16. Deze wet plaatst gender-identiteit en/of -expressie onder wettelijk verboden discriminatiegronden en leidt er volgens Peterson toe dat je, in theorie, strafrechtelijk vervolgd kan worden als je iemand niet aanspreekt met zijn of haar gewenste pronouns. Het leidde tot een storm van kritiek van activisten, studenten en juristen die hem verweten een hatelijk campusklimaat te creëeren en de bepaling (bewust) verkeerd te interpreteren. Petersons gedachtegoed over genderverhoudingen en klimaatverandering vormen tevens een punt van kritiek voor zijn tegenstanders. Zo beweert hij dat feminisme een destabiliserende uitwerking heeft op de samenleving en dat mannen zich in een masculiniteitscrisis bevinden. Om hier een einde aan te maken moeten mannen zich weer mannelijk en dominant(er) gaan gedragen. Volgens zijn critici zijn dit vrouwonvriendelijke en seksistische opvattingen. Eveneens mikpunt van kritiek is zijn scepticisme omtrent klimaatverandering. In zijn ogen zijn de beschikbare (wetenschappelijke) modellen die klimaatverandering voorspellen onbetrouwbaar omdat deze (deels) ideologisch gemotiveerd zouden zijn. Hoewel het onder meer deze opvattingen zijn die Jordan Peterson veelbesproken en controversieel maken zijn het ook juist deze opvattingen die hem zoveel steun onder conservatieve jongeren opleveren.

In een dergelijk gepolariseerd speelveld dat enkel lijkt te bestaan uit bevlogen fans enerzijds en uitgesproken critici anderzijds is het daarom juist extra belangrijk om controversiële figuren als Peterson uit te (blijven) nodigen. Room for Discussion bleek hiervoor het uitgelezen platform. Ondanks de kleine mediarel vooraf verliep de middag rustig en was er alle ruimte voor studenten om Peterson aan de tand te voelen (of te bewonderen) over zijn opvattingen en uitspraken. Zeker niet minder belangrijk is het dat het interview tevens aanleiding was voor veel aanwezige studenten en medewerkers (vóór- en tegenstanders) om met elkaar in gesprek te gaan over Petersons opvattingen. Mijns inziens is dit uiteindelijk veel zinvoller dan elkaar middels open brieven en columns van van alles en nog wat betichten.