Notice: Constant WP_DEBUG already defined in /www/wp-config.php on line 93 Redactie – Nota Bene

Redactie

Hugo Botman / Hoofdredacteur

Hi! Ik ben Hugo en als Commissaris Media van JFAS ben ik dit jaar hoofdredacteur van de Nota Bene. Ik heb als derdejaars een gastartikel geschreven over mijn uitwisseling, waarna ik tot de redactie ben toegetreden als vast redactielid. Ik vond het een enorme eer om bij te kunnen dragen aan een blad dat zowel digitaal als op papier honderden studenten bereikt. Als hoofdverantwoordelijke is deze eer alleen maar groter. Zien hoe redactieleden hun stroom aan ideeën om kunnen zetten in sterke stukken over onderwerpen die alle rechtenstudenten tot reflecteren brengen, zonder zomaar juridisch jargon rond te strooien.

Nota Bene is voor mij hét blad voor en door rechtenstudenten. Haar redacteuren zullen altijd proberen te schrijven over de dingen die voor eenieder interessant en herkenbaar zijn, of het nou een vurig betoog, een uitgebreide analyse of scherpe satire is.

Céline van de Rosiere

Mijn naam is Céline van de Rosiere en ik mag mij sinds kort wanen tussen de schrijftalenten die de redactie  van de Nota Bene rijk is. Op deze manier kan mijn schrijvers- en lezershart zo nu en dan opgelucht ademhalen tussen de soms stoffige studiepraktijken door. Het leukste daarvan is niet alleen dat je de kennis die je in de collegebanken opdoet in je stuk tot leven probeert te brengen, maar ook dat ik heb gemerkt dat je sneller de uitdaging aangaat om verder te denken en te kijken vanuit je rechtskennis, altijd opzoek naar maatschappelijke onderwerpen en vragen die extra aandacht behoeven. Ik hoop jullie dan ook in de nabije toekomst te mogen voorzien van verdiepend en kritisch leesvoer dat aanzet tot verder denken.

Hella Huisman

Mijn naam is Hella Huisman en ik volgt de master Publiekrecht richting Strafrecht. Hiervoor heb ik Duits en Rechten gestudeerd aan de UvA. Naast me verdiepen in het recht houd ik me bezig met muziek en sporten. Sinds oktober ben ik werkstudent bij NautaDutilh op de Compliancy afdeling. Het is erg leuk om te schrijven voor de Nota Bene en hierbij verdiepende stukken te schrijven over strafrechtgerelateerde onderwerpen.

Louisa Bergsma

Na twee jaar pauze te hebben genomen van het studeren, kwam ik dit jaar weer terug naar de UvA om mijn studietijd af te sluiten met een master Public International Law. Het was even wennen om opeens naar dit nieuwe gebouw te moeten, in plaats van de Oudemanhuispoort. Ik verdwaalde overal en voelde me weer een eerstejaars. Gelukkig ontving de Nota Bene-redactie me met open armen, zodat er toch iets vertrouwds was in deze hoge nieuwe torens

Nalí van der Tol

Mijn naam is Nali van der Tol, eerstejaars rechtenstudent aan de UvA en redactielid bij Nota Bene. Ik ben geboren in Haïti en ik heb daar vier jaar gewoond. Tegenwoordig woon ik Utrecht, waar mijn sociale leven zich bevindt. In mijn vrije tijd houd ik van lezen, schrijven, muziek, hockey, uitgaan, reizen, hardlopen en ballet. Volgend jaar wil ik graag naast mijn studie rechten ook Franse taal en cultuur studeren. In de toekomst wil ik bij het ministerie van buitenlandse zaken werken en een autobiografie schrijven. Ik hoop dat ik de lezers dit jaar kan amuseren en inspireren met de stukken die ik dit jaar ga schrijven voor de Nota Bene.

Wessel Wierda

Als fervent lezer en ervaren borrelverslaggever leek het mij gepast om in tijden van fake-news de wereld van ganzenveren en perkament nader te verkennen. Vanwege mijn nieuwsgierigheid en blijvende scepsis omtrent een eindeloos breed scala aan onderwerpen, bezit ik voldoende menselijk kapitaal om non-conformistische artikelen met oog voor nuance als eindproduct te fabriceren. Het liefst zou ik de hersencortex van mijn lezers, naarmate zij vorderingen maken in de stof die ik hen aanreik, luid en duidelijk horen rinkelen.

Naast mijn rechtenstudie en interesses op het gebied van sport en politiek probeer ik zo veel mogelijk op de hoogte te blijven van de meest recente maatschappelijke trends. Op het moment van schrijven acht ik mijzelf dan ook de status van opruim-goeroe, agenda-maniak en Social Influencer toe. Deze persoonlijke ontplooiing draagt uiteraard bij aan een breder maatschappelijk besef, wat helemaal ten goede komt aan mijn functie als redacteur van de Nota Bene

Willem van der Mierden

Waarde lezer,
Mijn naam is Willem van der Mierden, tweedejaars student Rechtsgeleerdheid en ik heb de eer dit jaar invulling te geven aan het voorzitterschap van de redactie van dit prachtige blad. In de Nota Bene vind je de perfecte balans tussen belangrijke, maatschappelijk geëngageerde artikelen over recht en politiek, en artikelen met een studentikoze, doch kritische invalshoek:
student zijn we immers allemaal, al dan niet een eeuwige.

Naast Roeters kom je me tegen op de tennis- of golfbaan, en immer op de JFAS-borrel in de Heeren.

Veel leesplezier, en blijf kritisch.

Wisse van Brakel

Wisse van Brakel

Akhi Bansidhar

Hoi, ik ben Akhi. Een geboren en getogen Rotterdammer. Sinds kort is mij de eer te beurt gevallen redacteur te zijn van de Nota Bene. Deze benoeming zal zich kenschetsen door een exponentiële toename in diepgravende interviews met de juridische, politieke en ambtelijke top.

Als stagiair in de Public Affairs en stagiair journalistieke productie bij Radio Rijnmond heb ik een breed netwerk opgebouwd en praktijkervaring opgedaan. Tevens heb ik als jongerenraadslid in Rotterdam bijgedragen aan het uitdenken van belangrijke maatschappelijke thema’s zoals veiligheid en discriminatie. Daarnaast ben ik lid geweest van het Anne Frank Huis jongerenteam, waar ik de kans kreeg om mij in te zetten tegen discriminatie en voor gelijke rechten voor iedereen. Mede hierdoor consolideerde mijn interesse in de journalistiek, het recht en de politiek. Schrijven voor de Nota Bene geeft mij de kans deze passies nader uit te werken. De journalistiek is een prachtig vak en ik vind de combinatie tussen recht en journalistiek geweldig.

Volgens de wijze waarop informatie wordt verkregen ‘te goeder trouw, op basis van accurate feitelijke gegevens en het verstrekken van betrouwbare en precieze informatie in overeenstemming met de eisen van journalistieke ethiek’ zoals vastgesteld in het EHRM arrest Axel Springer vs. Duitsland, zult u van mij prachtig juridisch leesvoer fourneren.

Ik wens u veel leesplezier, moge het u heugen!

Liza Bex

Mijn naam is Liza Bex. Ik studeer Rechten en Politicologie aan de UvA en ben sinds kort redactielid bij de Nota Bene. Ik woon in Amsterdam en loop op dit moment stage bij VluchtelingenWerk Nederland, waar ik vooral jurisprudentie samenvat op het gebied van asiel- en vreemdelingenrecht. Het leuke aan redactielid zijn vind ik niet alleen het schrijven, maar ook het je verdiepen in een onderwerp waar je nog niet veel van weet maar wel meer over zou willen weten. Ik hoop voor jullie lezers interessante artikelen te kunnen schrijven over veel verschillende en actuele onderwerpen!