Notice: Constant WP_DEBUG already defined in /www/wp-config.php on line 93 Praeses Thom Poorthuis: ‘AKvV is een onmisbare schakel in het veranderende studieklimaat’ – Nota Bene
Praeses Thom Poorthuis: ‘AKvV is een onmisbare schakel in het veranderende studieklimaat’

Praeses Thom Poorthuis: ‘AKvV is een onmisbare schakel in het veranderende studieklimaat’

Amsterdam kent een grote verscheidenheid aan studentenverenigingen met eigen kenmerken en tradities. Ontgroeningsexcessen en conservatieve normen en waarden binnen enkele verenigingen worden breed uitgemeten in de media. Dit lijkt het belang van een bron van sociale contacten voor studenten te ondermijnen. Studentenverenigingen halen desondanks een recordaantal inschrijvingen binnen, blijkt uit een onderzoek van de Landelijke Kamer van Verenigingen (LKVV). Hoe faciliteert de Amsterdamse Kamer van Verenigingen (AKvV) het gedijen van studentenverenigingen in onze hoofdstad?

Profiel

Thom Poorthuis (21 jaar) heeft deze week zijn Bachelordiploma Economie aangevraagd als student van de Universiteit van Amsterdam (UvA)

  • Praeses van het 37e bestuur der Amsterdamse Kamer van Verenigingen (AKvV)
  • Lid der Unitatis Studiosorum Amstelodamensium (USA)

De Amsterdamse Kamer van Verenigingen behartigt sinds 1982 de belangen van 25 studentenverenigingen. Thom Poorthuis geldt dit jaar als het gezicht en aanspreekpunt van de overkoepelende organisatie. Op een zakelijke toon weet hij de kernwaarden van de AKvV kristalhelder uit de doeken te doen. Met af en toe een filosofische of studentikoze insteek in zijn relaas komt ook zijn lidmaatschap aan de oppervlakte. Als hoeder van de studentenverenigingen geef je per slot van rekening niet louter colleges, maar zul je ook de donkerste krochten van elke sociëteit in Amsterdam ‘geïnspecteerd’ hebben. 

Bij aankomst in de gang van CREA, waar de AKvV zetelt, ontmoet ik een opgewekte Thom Poorthuis. ‘Koffie of thee? Het koffiezetapparaat werkt hier standaard op volle toeren rond dit tijdstip (11:00).’ We gaan dan ook allebei voor een kopje cafeïne. Voorts laten we in de gang onze ogen over de volgeplakte wanden glijden. Tientallen posters met bestuursleden en een exorbitant aantal promotors voor KersVers (introductieweek HvA) staren ons aan. De poster van de AKvV stelt de volgende vraag: ‘Wil jij 25 studentenverenigingen vertegenwoordigen?’ Naast mij staat de jongeman die dat heeft aangedurfd.

De bestuurskamer oogt warm en uitnodigend. Een fijne locatie dus voor een goed gesprek. Na een korte introducerende vertolking van hit notering ‘Kan de microfoon aan’ van Thierry Baudet zijn ook de stemmen opgewarmd en starten we het gesprek. 

Als hoofdtaken van de AKvV gelden: het promoten, verbinden en behartigen van belangen van  studentenverenigingen. Hoe zien we het promoten van verenigingen terug in jullie beleid?

‘’Bij promoten kun je vooral denken aan het regelen van promotielocaties voor de verenigingen. Zo willen we verenigingen zichtbaar hebben voor aankomende studenten tijdens de introductiedagen van de UvA, VU en de HvA. 

Sinds dit jaar werken we tevens samen met hogeschool InHolland om nog meer bekendheid voor verenigingen te vergaren en hebben we verenigingen reeds tijdens de eerst bachelor- en open dagen in oktober/november gepromoot. Daarnaast kun je bij promoten nog denken aan het regelen van studiebeurzen voor de besturen van verenigingen.’’

In Groningen is het bestuur van Vindicat recentelijk haar studiebeurs kwijtgeraakt vanwege een ‘dwangmatige zuipcultuur’. Ook andere verenigingen staan tegenwoordig onder een vergrootglas. Zijn de onderwijsinstellingen in Amsterdam nog wel bereid om promotie voor studentenverenigingen te faciliteren? 

‘’Amsterdam is een brave stad op het gebied van studentenverenigingen. Zo hebben er in mijn bestuursjaar geen grote incidenten plaatsgevonden die het karakter van de verenigingen geschaad zouden kunnen hebben. We willen ons met de onderwijsinstellingen zelfs meer gaan inzetten op positieve samenwerking. De onderwijsinstellingen zien hier net als wij de goede aspecten van studentenverenigingen, zoals het opbouwen van een sociaal netwerk. De verstandhouding tussen de onderwijsinstellingen en verenigingen is in Amsterdam op het moment dus uitstekend.’’

Is Amsterdam dan ook de brave hendrik op het gebied van ontgroeningen? Ik kan het me niet voorstellen.

‘’Relatief gezien wel. Maar voornamelijk bij de praktijken met een ontgroenend karakter van disputen valt inderdaad nog wel wat winst te behalen. Vooral het in de gedragscode van 2019 vastgelegde alcoholverbod tijdens activiteiten van ontgroenende aard, proberen we door middel van samen te werken met de besturen van verenigingen ook bij dispuutsontgroeningen te handhaven. We merken dat de besturen zich hierin actief opstellen en beseffen dat er bij een aantal leden van bepaalde verenigingen een omslag in mentaliteit en houding jegens alcohol vereist is. Als AKvV hebben we meer zicht op de ontgroeningen van de verenigingen zelf, voor die ontgroeningen zijn dit jaar geen sancties opgelegd.’’

Zijn er naast een verhoogde samenwerking nog andere concrete veranderingen doorgevoerd in de nieuwe gedragscode?

‘’Zeker, sinds dit jaar hebben we een meldingsplicht ingesteld voor incidenten die zal gelden voor het hele studiejaar, in plaats van louter tijdens de KMT-periode. Zo willen we een vertrouwensband creëren met de leden.’’

Je sprak zojuist over de wil om in verhoogde mate positief samen te werken met onderwijsinstellingen. Op welke manier hebben onderwijsinstellingen en verenigingen baat bij een omvangrijkere samenwerking? 

‘’Bijvoorbeeld door verenigingen te laten participeren aan carrière events. Voor de onderwijsinstellingen is het van belang dat deze events goed bezocht worden en voor de leden bieden ze een kans om kennis te vergaren omtrent bedrijfsactiviteiten. 

Ook willen we studentenverenigingen graag laten deelnemen aan evenementen als de UvA Health-week. Dit evenement is bij uitstek geschikt om leden meer bewust te maken van problemen verbonden aan drank, drugs, mentale gezondheid en seksueel ongemak. Deze problemen komen steeds vaker voor in het huidige studieklimaat en dienen meer aandacht te krijgen onder leden.

Als overkoepelende organisatie proberen we daarnaast ook het gesprek tussen verenigingen onderling aan te stuwen. Vooral de kleinere studentenverenigingen hebben op organisatorisch vlak veel baat bij vergaderingen met besturen van grotere verenigingen. 1+1 is namelijk 3.’’

Ah, daar zie ik toch een glimp van je economische vaardigheden. Is je studie Economie niet gaan lijden onder het voorzitterschap van de AKvV?

‘’Nee, ondanks de 2 dagen in de week die ik op CREA met de AKvV doorbreng en bepaalde weekenden bij de Nationale Reserve, heb ik deze week mijn Bachelordiploma Economie aan kunnen vragen. Buitengewone omstandigheid dat je zo’n diploma moet aanvragen trouwens.’’

Zal ik deze geïmpliceerde roep om verandering ook in het interview verwerken?

‘’Nee, doe maar niet.’’

Uitstekend, dan gaan we verder. Een ander prangend punt in het huidige studieklimaat is de roep om meer diversiteit. Zo kent ook de UvA sinds kort een diversiteitscommissie. Houden jullie je ook bezig met diversiteit binnen verenigingen?

‘’Als koepelorgaan kun je een belangrijke rol spelen bij het in contact brengen van verschillende groepen uit de studentenpopulatie. Daar zou ik graag Filosoof Wessendorf bij willen parafraseren: zij tekent aan dat het samenleven in de publieke sfeer hand in hand gaat met samenleven met gelijkgestemden in de eigen privékring (lees vereniging) Filosoof Ignatieff gebruikt in dit verband het begrip: side by side living: het vermogen om op een tolerante manier met elkaar om te gaan en tegelijkertijd de behoefte hebben aan gemeenschappen waar men met gelijkgestemden omgaat (lees verenigingen). De beleidsopgave is de komende jaren deze veelheid aan latrelaties in balans te brengen. We houden ons dus niet bezig met diversiteit binnen verenigingen; omdat er maar liefst 25 verenigingen zijn met tienduizend leden in Amsterdam die reeds een zeer divers karakter hebben. 

Wel proberen we als AKvV sinds twee jaar om meer internationale studenten te betrekken bij het verenigingsleven, door bijvoorbeeld een Nederlands lid aan een internationaal lid te koppelen (vertaalbuddy genoemd). Verenigingen als SIP, AJ en ASVGay beginnen bij internationale studenten aantrekkingskracht te ondervinden. Dit zijn dan ook voorbeelden van verenigingen die zeer toegankelijk zijn voor internationale studenten.’’

Je houdt je dus bezig met tienduizend leden, toe maar. Waarin verschilt een bestuursjaar van de AKvV nog meer ten opzichte van een bestuursjaar bij een studie- of studentenvereniging?

‘’De verstandhouding met je bestuur onderling is in het begin wat zakelijker, omdat je elkaar van te voren nog niet kent. Maar uiteindelijk creëer je juist daardoor wel een innigere band. Daarnaast moet je als bestuurslid van de AKvV oprecht interesse hebben in elke studentenvereniging die Amsterdam rijk is. Ik vond het dan ook het leukst om langs te gaan bij elke vereniging.

Ten aanzien van mijn functie als Praeses binnen de AKvV moet je vooral goed kunnen luisteren naar zowel je bestuur als naar de onderwijsinstellingen, gemeentefracties en de verenigingen. Nieuwe inzichten en consensus dienen immer gevonden te worden.’’