Notice: Constant WP_DEBUG already defined in /www/wp-config.php on line 93 Partijperikelen reiken tot aan het oppervlak – Nota Bene
Partijperikelen reiken tot aan het oppervlak

Partijperikelen reiken tot aan het oppervlak

Binnen 50PLUS en DENK werd de afgelopen tijd een hevige strijd geleverd, maar niet tegen Covid-19. Nee, tegen de collega’s. Wat gebeurde er ook alweer bij 50PLUS en DENK?

Terwijl de IC’s volstroomden en talloze loonsubsidies aangevraagd werden, bleek zich bij 50PLUS en DENK in de hoogste geledingen een ultieme machtsstrijd af te spelen. Geruime tijd hebben zij deze conflicten laten voortduren achter gesloten deuren. In de coronacrisis bleek de tijd echter rijp om de interne crisis volledig te openbaren. Er werden onverholen stappen gezet door partijprominenten, met steevast het argument dat het belang van de kiezer hiermee gediend was. Logischerwijs is in de huidige hectiek niet door iedere kiezer elke stap op de voet gevolgd, wat noopt tot een korte recapitulatie.

Met de oprichting van de Partij voor de Toekomst heeft Henk Krol, oud-fractievoorzitter van 50PLUS, een nieuwe partij aan het politieke speelveld in Den Haag toegevoegd. Baantjesjagers en corrumperende machtseffecten binnen 50PLUS zouden de reden van de breuk geweest zijn. De coryfeeën van 50PLUS lagen de afgelopen tijd publiekelijk in de clinch met elkaar en een vechtscheiding was dan ook onvermijdelijk. Maar dat uitgerekend boegbeeld Henk Krol de partij in zwaar weer achterliet, is een aderlating voor 50PLUS. Nog geen twee maanden geleden sprak Krol over ‘zoveel eensgezindheid en trots’ in zijn fractie. De werkelijkheid bleek, eufemistisch gezegd, weerbarstiger.

Het vertrek van partijvoorzitter Geert Dales kwam minder als een verrassing. In 2018 was hij nog aangesteld om de partij in rustig vaarwater te krijgen; anno 2020 vormt hij de grootste splijtzwam binnen 50PLUS. Ofschoon Dales als partijvoorzitter is geïnstalleerd, ambieerde hij de Tweede Kamer in te gaan. Dit heeft Dales op felle kritiek komen te staan binnen zijn partij, wat uiteindelijk leidde tot het aftreden van de beoogde hervormer. Wel zal hij over zijn tijd bij 50PLUS nog een boek uitbrengen met de onheilspellende titel: ‘Tien zetels: Hoe corona 50PLUS de das omdeed.’ [1]

DENK

Binnen DENK liepen de gemoederen eveneens hoog op. Tunahan Kuzu werd door Selçuk Öztürk uit het ambt van fractievoorzitter gezet wegens een buitenechtelijke affaire. Zijn opvolger Farid Azarkan sloeg terug en eiste het vertrek van het voltallige bestuur inclusief Öztürk. Het bestuur reageerde vervolgens door Azarkan te royeren als lid van Denk. Echter bestond het bestuur nog maar uit twee bewindvoerders, hetgeen in strijd was met de statuten van de partij. Gezien de illegitimiteit van het bestuur had het royement dus weinig kans van slagen. Hoe de ontstane impasse in de Nederturkse partij doorbroken zou worden bleef nog lange tijd in het ongewisse. Zelfs een partij die zich als inclusief, gemeenschapsgezind en solidair afficheert kan dus in een ordinaire machtsstrijd belanden. 

Toch lijkt de crisis bij DENK enigszins bedaard te zijn. De kemphanen zeggen tot bezinning gekomen te zijn en hebben hun blik weer op de toekomst gericht. Met de verkiezingen in maart zal hun toekomst dan ook spoedig in de macht van het electoraat vallen. Een charmeoffensief was dus evident noodzakelijk ter bestendiging van de partij. De vraag is nu hoe hard de kiezer oordeelt over de vete binnen DENK.

Aantal zetels

Zowel DENK als 50PLUS zien hun strubbelingen terug in de meest recente peilingen van Maurice de Hond. Respectievelijk zijn hun zetels gedaald van drie naar één en van vier naar één.[2] Lijfsbehoud in de Kamer zal een doorwrochte campagne vergen van de gehavende partijen. DENK lijkt in ieder geval op de goede weg terug, maar hoe 50PLUS de kiezers zonder de populaire Henk Krol weer aan zich wil binden, blijft een raadsel.

De perikelen vormen in ieder geval een outsider in het permanente coronadebat in Den Haag. Al denkt Geert Dales daar blijkens de titel van zijn boek pertinent anders over. De samenhang tussen Covid-19 en de neerwaartse spiraal van 50PLUS is volgens hem in beton gegoten. Of was het toch die zendmast in de regio Maarssen? Wie zal het zeggen. We kijken reikhalzend uit naar zijn bevindingen in het boek.


[1] W. Boersema, ‘Geert Dales stapt per direct op als voorzitter van 50Plus; hij gaat een boek schrijven.’, Trouw, 24 mei 2020

[2] Frontbencher, (2020, 31 mei) https://frontbencher.nl/peilingen/

Doe mee aan de discussie