Notice: Constant WP_DEBUG already defined in /www/wp-config.php on line 93 Pamflet voor een verbod op Getafe CF – het natuurrecht toegepast in de praktijk – Nota Bene
Pamflet voor een verbod op Getafe CF – het natuurrecht toegepast in de praktijk

Pamflet voor een verbod op Getafe CF – het natuurrecht toegepast in de praktijk

Getafe CF is de voetbalclub die Ajax heeft uitgeschakeld in de Europa League. De antagonist van Ajax zorgde met zijn onvriendelijke en provocerende spel voor een volledig verstoorde emotieregulatie bij iedereen die de Amsterdammers een warm hart toedraagt. Om de terechte boosheid en verslagenheid van de Amsterdamse (juridische) student eer aan te doen volgt hier een uiterst objectief pamflet tot het verbieden van deze quasi-voetbalclub uit Madrid, op grond van het natuurrecht. Een club die de heilige voetbalwetten structureel schendt behoort geen plaats te hebben in onze maatschappij. Het recht blijkt wederom een prachtig instrument om het kwaad te bestrijden in tijden van toenemende polarisatie in het voetbal. Tijd om onze ergernis op een academisch verantwoorde manier te botvieren.

Getafe CF is het vervelende jongentje uit de Madrid-voetbalfamilie. De wind in Madrid wordt sinds jaar en dag alleen door de hoge bomen in het centrum van de hoofdstad gevangen. Maar critici kunnen zich nu ook richten tot het kleine broertje van Real en Atletico, er heeft een wind of change plaatsgevondenin de suburb. Als voetbalclub die letterlijk (Getafe is een voorstad van Madrid) en figuurlijk in de schaduw van Europese grootmachten staat, voelen zij zich genoodzaakt tot een voetbaltactiek van de laagste rangorde. De coach – fungerend als meester in de zwarte kunsten – brengt dit in de praktijk door samen met zijn ploeg de arbiter te misleiden met onwettige bewijsmiddelen, die al lang niet-ontvankelijk hadden moeten worden verklaard op grond van de Zwolsman-criteria. Elke lichte aanraking wordt door de actoren middels een subliem staaltje simulatie omgetoverd tot zware mishandeling met voorbedachten rade. Elke goed gemikte aansteker wordt door ‘clubartsen’ als een soort pro-forma zitting misbruikt om tijd te winnen voor hun ‘patiënten’. Elke dode spelsituatie wordt pas voortgezet wanneer een speler het hele veld overbrugd heeft en elke tweede bal in het veld wordt door de spelers met vol opzet in bezit gehouden. De tactiek van ontregelen en provoceren wordt tot in de perfectie beheerst.

In totaal werd er in de heenwedstrijd maar 42 minuten aan zuivere speeltijd gemeten. Dit betekent in essentie dat Ajacieden minstens 47 van de 90 minuten hebben mogen kijken naar een braakliggend groen terrein. Om dit probleem te omzeilen hebben professionals als Marco van Basten het afgelopen jaar gelobbyd voor de inwerkingstelling van negentig minuten zuivere speeltijd, maar de FIFA weigerde dit in de reglementen te implementeren. Eveneens heeft de FIFA nagelaten regelgeving in te stellen die harde sancties mogelijk maken voor clubs die onbetamelijk gedrag vertonen in het maatschappelijke voetbalverkeer. Eindstand: het positieve recht biedt onvoldoende soelaas in de strijd tegen antivoetbal. Toch is er licht aan het einde van de tunnel: het natuurrecht zoals we dat kennen van Grotius en Von Pufendorf biedt een vluchtstrook voor Ajax op de weg naar gerechtigheid. Als advocaat in spe weet u dat we hoog in moeten zetten, dus pleit ik primair voor een onvoorwaardelijk verbod op Getafe CF.

Om middels het natuurrecht te komen tot een onvoorwaardelijk verbod van Getafe CF zullen de fundamenten van het hedendaagse voetbal geraadpleegd moeten worden. Een autoriteit op dit gebied was de in Barcelona, niet geheel toevallig de stad waar de meest succesvolle voetbalclub van Spanje resideert, goddelijk verklaarde Johan Cruijff. Hij doceerde jarenlang over fundamentele elementen in het voetbal zoals: je moet de bal hebben om te scoren. De tactiek van Getafe CF is volledig in strijd met dit soort elementaire voetbalwaarden, aangezien het louter gebaseerd is op parasitair gedrag vertonen.

Tevens kunnen uit de spelregels van het voetbal op Dworkiaanse wijze beginselen worden geconstrueerd die de hogere morele waarden in het voetbal tentoonstellen. Deze filosoof, Ronald Dworkin, besefte als een van de eersten dat er in het recht altijd een zekere moraliteit geïnternaliseerd is. Zo zijn de gele en rode kaart evident bedoeld ter waarborging van het beginsel: fair play. Onder dit beginsel valt mijns inziens ook de eis dat de zuivere speeltijd niet op onredelijke en grove wijze wordt gereduceerd door een team. Eveneens geldt een te hoog gehalte van aanstelleritus binnen een team als kernschending van dit beginsel. Structurele schendingen van fair play zouden een verbod moeten opleveren voor een voetbalclub. Hetgeen wel impliciet bevestigd wordt door gedragsregels opgesteld door de FIFA. Een natuurrechtelijke benadering van wedstrijden kan evenals de Virtual Assistant Referee dus een goede aanvulling zijn op het tegengaan van onbehoorlijk gedrag. Op deze manier kan er een geldige rechtsvordering afgedwongen worden bij de tuchtcommissie en is er een gerede kans op een verbod van Getafe CF.

Zo blijft er hoop voor Ajax en alle liefhebbers van het échte voetbal dat de passieve houding van FIFA jegens het onbehoorlijke spelvertoon van Getafe CF drastisch verandert. Het natuurrecht kan hier een bepalende rol in spelen, zoals het in de geschiedenis zo vaak een grondslag heeft gevormd om misstanden aan de kaak te stellen. Heilig verklaarde geschriften van Johan Cruijff en rechtsfilosoof Dworkin kunnen in de precieze vormgeving ervan gaan gelden als leidend richtsnoer. Een beetje extensief en analoog interpreteren en dan keert dat Getafe CF gewoon weer terug naar de schaduw van voetbalreuzen Real en Atletico. We kunnen winnen of verliezen, maar het recht zal zegevieren.

Doe mee aan de discussie