Notice: Constant WP_DEBUG already defined in /www/wp-config.php on line 93 Eilan – Nota Bene
Eilan

Eilan

Had jij een ticket voor eilân? Zag je jezelf al met de wind in het haar op het strand van Terschelling staan vandaag? Dan zal je het bestuursrecht de afgelopen week wel nog harder uitgescholden hebben dan toen je faalde voor je Bestuurs(proces)recht tentamen.

eilân
eilân was de nieuwe belofte onder de weekendfestivals. In februari verscheen het festival uit het niets met een knallende line-up en binnen een paar dagen was het compleet uitverkocht. Maar terwijl iedereen zich klaarmaakte om de eerste studieweken te onderbreken aankomend weekend ontstond er onrust. Na veel onrust en wisselende berichten kreeg de wereld op 6 september het treurige nieuws dat eilân niet door zou gaan. Er was iets mis gegaan met de vergunningen, hoe is dit mogelijk? Gaat het om wanbeleid vanuit de organisatie of heeft de burgemeester van Terschelling een opfriscursus bestuursrecht nodig? Om jullie het lezen van een paar extra uitspraken te besparen, zocht ik het uit.

Organisatie
De organisatoren van dit festival zijn zeker geen nieuwkomers. Zowel Mojo (Lowlands) en Chasin Hihat (De Zon) hebben de nodige ervaring met het organiseren van dit soort evenementen. Vandaar het grote vertrouwen van de bezoekers, de goede line-up en ijzersterke promotie. Hoe konden zij dit laten gebeuren? De vergunning werd ruim op tijd aangevraagd. Het eerste contact werd al in 2017 gelegd en op 12 november 2018 werd de definitieve aanvraag ingediend.

Uitspraak van 2 september
Op 12 augustus 2019 wordt door de burgemeester van Terschelling een evenementenvergunning verleend. Hierin staat ook dat er niet eerder dan 7 september begonnen mag worden met opbouwen, aangezien het college van B&W nog een omgevingsvergunning moet toekennen. Op 15 en 20 augustus stellen bewoners van Terschelling en de Stichting Schellingerland bezwaar in tegen het besluit van 12 augustus. Verweerder in het geding is de burgemeester van Terschelling. Chasing the Hihat, de vergunninghouder, is een derde-partij als belanghebbende. Geluidsoverlast en schade aan de beschermde natuurgebieden op en rond de locatie van het festival zijn de belangrijkste gronden. Zowel het bestemmingsplan als de provinciale wetgeving als Europese wetgeving lijken een festival op deze plek niet toe te staan. Het gebied is namelijk aangewezen als een Natura 2000-gebied volgens de Europese Habitatrichtlijn. Deze richtlijn is gericht op het beschermen van de natuurlijke biodiversiteit. Ook volgens de Provinciale milieuverordening van de Provincie Friesland ligt het terrein naast een milieubeschermingsgebied waar zonder goede reden geen geluid mag worden gemaakt wat de natuurlijke rust zou kunnen verstoren. In het besluit van de burgemeester staat volgens de rechter geen motivering waarom een festival in een dergelijk gebied zou kunnen worden gehouden. Voor de provinciale milieuverordening is vlak voor de zitting ontheffing gevraagd, maar die is -nog – niet verleend ten tijde van de uitspraak.

Aangezien de vergunningsaanvraag al in november is ingediend, vindt de rechter dat de gemeente voldoende tijd heeft gehad om de juiste besluiten – en daaraan ten grondslag liggende rapporten – klaar te hebben. Dit is niet het geval, de vergunningen zijn te laat toegewezen. Daarbij gaat de vergunning tegen bepaalde wetten in – ter bescherming van de natuur en tegen geluidsoverlast – zonder te motiveren waarom dit toegestaan zou moeten worden in dit geval. Als de vergunningsverlening tijdig zou zijn gedaan, dan was er ook genoeg tijd geweest voor de rechterlijke toetsing van de besluiten. Door de gebrekkige wijze van besluitvorming is er onvoldoende gelegenheid om de ecologische bevindingen te toetsen. De rechter schorst het bestreden besluit tot de gemeente het beter weet te motiveren en de overige gebreken zijn weggenomen.
Na deze uitspraak begint onder de bezoekers de eerste onrust te spelen. eilân reageert op de Facebookpagina van het evenement:

“Lieve mensen, we snappen dat jullie graag meer informatie willen. Op dit moment hebben we alleen nog geen concreet nieuws. Later deze week komen we met een update.”

En op 4 september:

“In tegenstelling tot wat er in sommige media wordt geschreven zijn wij nog steeds in nauw overleg met de gemeente en de provincie om het festival door te laten gaan, door een aantal aanpassingen aan onze plannen door te voeren. In hoofdlijnen betekent dit dat we één podium verplaatsen naar een terrein aan de camping. We hebben er vertrouwen in dat we hiermee alle benodigde vergunningen op zeer korte termijn gaan ontvangen. Zodra hier een beslissing over gemaakt is laten wij dit gelijk weten.”

Nieuw besluit
Op 5 september net voor 12 uur ’s nachts wordt er dan toch een omgevingsvergunning verleend. Opgelucht plaatst eilân de volgende ochtend op Facebook dat alle lichten nu op groen staan en dat ze de volgende dag zullen beginnen met opbouwen.

Uitspraak van 6 september
Maar de juridische strijd om het eiland is dan nog niet voorbij. De inwoners van Terschelling en de stichting Schellingerwoude trekken nog een keer ten strijde. Er wordt opnieuw bezwaar ingediend tegen dit nieuwe besluit, dit keer betreffende de omgevingsvergunning. Razendsnel moet er een uitspraak worden gedaan, aangezien er de volgende dag al zou worden begonnen met opbouwen. De voorzieningenrechter doet diezelfde dag nog voor 3 uur ‘s middags een uitspraak. Dezelfde milieuoverwegingen worden er weer bijgehaald en ook hier wordt weer door de rechter bepaald dat de belangenafweging ondeugdelijk is gemotiveerd door de burgemeester. Het besluit wordt geschorst. De burgemeester had niet kunnen concluderen dat het project geen significante gevolgen zou hebben voor het gebied. Ook met het verplaatsen van een paar podia naar een stuk naast het natuurgebied kan er nog schade worden aangericht, er wordt niet bewezen dat dit niet zo is.

Afgelast
Eén dag voor de opbouw zou beginnen en minder dan een week voor de start van het festival wordt eilân dan toch officieel afgelast. Tot grote teleurstelling van de bezoekers en natuurlijk van de organisatie. Op Facebook:

“eilân 2019 is afgelast. Ondanks de steun van gemeente, provincie, ecologen, juristen en vele eilânders mogen wij niet aan de slag. De uitspraak van de rechter biedt geen mogelijkheid tot verweer op een termijn waarop wij onze opbouw nog kunnen afmaken. We leggen ons niet zomaar bij de uitspraak neer, maar voor nu helpt dat ons en jullie niet.”

Alle bezoekers krijgen de prijs van hun ticket volledig terug. Sommigen gaan alsnog een weekendje naar Terschelling, anderen blijven toch maar thuis. Maar vooral voor een creatief bedrijf als Chasing the Hihat is dit een grote klap. Na, naar eigen zeggen, drie jaar aan voorbereidingen zal er geen euro omzet worden gemaakt. Waar is dit nu aan te wijten? Kunnen we het de bewoners van Terschelling kwalijk nemen dat zij de natuur van hun mooie en rustige eiland in bescherming nemen? Het lijkt vooral onzorgvuldigheid aan de kant van de gemeente te zijn. De besluiten die – te laat – werden genomen probeerden wetgeving te omzeilen en waren vrijwel niet gemotiveerd. Toch werd aan de organisatie het beeld gegeven dat het allemaal wel goed zou komen. Als alle wetgeving naast elkaar wordt gelegd lijkt het logisch dat deze vergunning in de eerste instantie nooit verleend had mogen worden. Dat had een hoop ellende bespaard.