Notice: Constant WP_DEBUG already defined in /www/wp-config.php on line 93 De Verslagen President – Nota Bene
De Verslagen President

De Verslagen President

Donald J. Trump, hij is de huidige president van de VS. Hij is de elfde president van de VS ooit die zich opnieuw verkiesbaar stelde, maar niet herkozen werd. Trump verloor de presidentsverkiezingen van 3 november 2020 van Joseph Biden, die dus op 21 januari 2021 om 12 uur zal intreden als 46e president van Amerika. Het is gebruikelijk dat de verliezer de winnaar feliciteert en het land toespreekt om te zeggen dat de winnaar een legitieme nieuwe president is. Trump is echter, naast zijn berichten op Twitter, nergens te bekennen.

Trump heeft ruim 72 miljoen stemmen gekregen, dit is 47,3% van het totaal aantal uitgebrachte stemmen. Biden kreeg er ruim 78 miljoen, wat 51% van het tot nu toe totaal getelde stemmen is. Trump heeft 232 kiesmannen gewonnen, tegenover de 306 van Biden.

Ondanks dat de verkiezing over is, en Trump verloren heeft, geeft hij niet op. Op Twitter laat hij zich uit over de verkiezing en hoe die volgens hem verlopen is. Volgens hem was er bijvoorbeeld fraude gepleegd door het accepteren van de later aangekomen mail-in votes, deze stemmen tellen mee indien ze tot een bepaald moment verzonden zijn, wat per staat verschilt. Dit betekent dat de mail-in votes na de verkiezingsdag kunnen aankomen en moeten worden meegeteld. Ook mochten Republikeinse waarnemers volgens Trump niet aanwezig zijn bij het tellen van de stembiljetten. Op de dag van de dat de verkiezingsuitslag nog niet definitief maar wel vrij zeker was, tweette Trump: ‘I won this election, by a lot![1]’, terwijl het duidelijk was dat Biden de verkiezing zou gaan winnen. Meerdere nieuwszenders en social media hebben uitlatingen van Trump over de verkiezing afgeschermd omdat het misleidend was. Twitter heeft bijvoorbeeld bij Trump’s uitlatingen waarschuwingen bij zijn tweets gezet waarin stond dat het bericht misleidend kan zijn. Er zijn verschillende televisie netwerken, waaronder MSNBC, CBS, ABC en CNBC, die wegschakelden tijdens Trump’s speech over dat er gefraudeerd was met de verkiezingsuitslag.[2]

Trump is bezig met het aanspannen van rechtszaken tegen meerdere staten in verband met de telling en de uitslag. Trump klaagt bijvoorbeeld Michigan aan vanwege vermeend buitensluiten van waarnemers, Georgia over een verzoek tot uitsluiting van late stembiljetten, Nevada wegens protest tegen een machine voor handtekeningverificatie en Arizona wegens een bepaalde pen die stembiljetten onleesbaar zou maken voor de stemmachines.[3] Die rechtszaken gaat hij hoogstwaarschijnlijk verliezen omdat de rechters vragen om bewijs, en dat heeft hij niet. Van de ongeveer 15 rechtszaken die Trump over de verkiezingen heeft aangespannen heeft hij er nu al 8 verloren. Een voorbeeld hiervan is de zaak tegen de Nevada. In deze staat zouden mensen hebben gestemd onder naam van overleden mensen en door mensen die verhuisd zijn en dus niet meer in Nevada stemgerechtigd zijn. Trump’s team beweerde dit, maar heeft vooralsnog geen bewijs geleverd.[4] De reden dat er ‘overledenen’ hebben gestemd is dat er nakomelingen zijn die dezelfde naam dragen.

Daarnaast is deze week bekend geworden dat een getuige van fraude voor 136.000 dollar werd omgekocht om een valse verklaring af te leggen. Een postmedewerker beweerde getuige te zijn van fraude, hij werd omgekocht door Republikeinen om een valse verklaring af te leggen waarin hij zei dat er bij het postkantoor in Pennsylvania gefraudeerd werd. Hij beweerde dat de medewerkers daar stembiljetten die verzonden waren na de verkiezingsdag een oudere datum erop moesten krijgen, zodat die biljetten mochten worden geaccepteerd.[5]

Natuurlijk is Trump niet de enige die rechtszaken kan beginnen en er hangen hem dan ook donkere juridische wolken boven het hoofd. Presidenten hebben in Amerika onschendbaarheid (Amerikaanse zittende presidenten mogen niet juridisch worden vervolgd), wat Trump dus niet meer zal hebben wanneer Biden is geïnstalleerd in januari 2021.

Trump kan meerdere rechtszaken tegen hem verwachten. Er zijn namelijk al meerdere aanklachten tegen hem, zoals voor belastingfraude en seksueel misbruik. Cyrus Vance, een openbare aanklager in Manhattan, New York, is al meer dan twee jaar bezig met een strafrechtelijk onderzoek naar de Trump Organisation. Vance’s onderzoek gaat over de financiën van het bedrijf, veel van de belastingaangiften worden daar namelijk niet openbaar gemaakt.[6]

Een voorbeeld van een aanklacht tegen Trump ten aanzien van seksueel misbruik is van de voormalige model Amy Dorris. Zij werd deze week de 26e vrouw die Trump openlijk beschuldigde wegens seksueel wangedrag.[7] Veel van deze aanklachten zullen niet eindigen in een rechtszaak, omdat het zedenmisbruik jaren geleden is gebeurd en is verjaard. Ook weegt het mee in het spannen van een rechtszaak of er een kans van slagen is. Vaak is er bij zedenmisbruik geen bewijs (meer) en ontkent Trump alle accusaties. Dit maakt de kans op het winnen van zo’n rechtszaak klein, dus de meesten beginnen er dan ook niet aan.

Een voorbeeld van een mildere rechtszaak tegen Trump is die van zijn nicht Mary Trump, die een boek publiceerde in juli waarin ze haar oom bekritiseerde. Ook beschuldigde ze hem, samen met zijn en broer en zus, ervan haar bedrogen te hebben ten aanzien van een erfenis.[8]

Volgens de New York Times staat Trump honderden miljoenen dollars rood[9]. Trump heeft geen inkomstenbelasting betaald in 10 van de 15 voorgaande jaren, hij beweerde namelijk meer geld te hebben verloren dan te hebben verdiend. Trump heeft in de jaren voordat hij president werd veel rechtszaken tegen hem gehad. Dit kostte hem veel geld. Zo rood staan vormt wel een probleem voor hem aangezien de rechtszaken namens en tegen hem veel geld zullen gaan kosten

Lame duck president: dat is een president die niet herkozen wordt of aan heteinde van zijn laatste termijn zit. Dit betekent dat Trump nog wel president is, en dus nog macht heeft. Het zal hem echter niet meer lukken om nog grote dingen te bewerkstelligen in samenwerking met het Congres, aangezien het Congres deels in handen is van de Democraten en deels van de Republikeinen. De Democraten zullen niet meewerken aan deals waar Trump nog politiek voordeel uit kan halen, dus Trump’s macht is nu wel meer beperkt.

Trump kan nog wel presidentiële decreten uitvaardigen, dat zijn bindende besluiten die de president neemt. Biden kan deze decreten wel weer ongedaan maken wanneer hij president is. Sinds zijn nederlaag heeft Trump bijvoorbeeld Defensie Minister Mark Esper ontslagen.

Een ander presidentieel decreet dat Trump kan uitvaardigen is het verlenen van gratie. In artikel 2 van Amerikaanse Constitutie staat dat de president bevoegd is onbeperkt gratie mag verlenen. Gratie verlenen houdt in dat iemand die veroordeeld is een pardon kan krijgen, en de veroordeling dus nietig wordt. Trump denkt dat hij zichzelf ook gratie kan verlenen, waardoor juridisch vervolgen onmogelijk zou worden. In de Constitutie staat niets over of een president zichzelf gratie zou mogen verlenen. Het is nooit voorgekomen dat een Amerikaanse president zichzelf gratie verleende, maar daar zou dit jaar dus verandering in kunnen komen, indien de Supreme Court het accepteert. Als Trump zichzelf gratie probeert te verlenen geeft hij eigenlijk zijn schuld toe, waarmee hij dus eigenlijk zijn eigen graf graaft. Het is niet zeker wat het oordeel van de Supreme Court zal zijn in het geval dat Trump daadwerkelijk zichzelf gratie wil verlenen.[10] Als de Supreme Court een teleologische interpretatie doet van artikel 2 van de Constitutie dan kijken ze dus naar de bedoeling van de wetgever, en dan zullen ze waarschijnlijk moeten oordelen dat wetgever niet had kunnen voorzien dat een president zichzelf gratie zou verlenen en zouden ze oordelen dat de bedoeling van de wetgever niet was dat een president zichzelf gratie kan verlenen met artikel 2. Als de Supreme Court een grammaticale interpretatie doet dan kijken ze naar de letter van de wet, dus naar de letterlijke betekenis ervan, en zullen ze waarschijnlijk oordelen dat er in artikel 2 van de Constitutie niet staat dat een president zichzelf geen gratie mag verlenen en dat het dus mag.

Wanneer zal Donald Trump zijn nederlaag accepteren? Trump is nu een lame-duck president en heeft na 4 jaar president zijnde niet veel macht meer. Er hangen hem donkere juridische wolken boven het hoofd, wat een probleem is gezien het feit dat hij nu al honderden miljoenen dollars rood staat. Zal Trump zichzelf gratie proberen te verlenen? Zo ja, zal hem dat ook lukken of zal de Supreme Court hem tegenhouden?


[1] https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1325099845045071873

[2]https://nos.nl/collectie/13849/artikel/2355455-tv-zenders-vs-schakelden-weg-bij-trump-vrezen-grote-gevolgen-van-wat-hij-zegt

[3]https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/trump-geeft-zich-nog-niet-gewonnen-maar-zijn-juridische-plan-van-aanpak-lijkt-zinloos~bc583d84/

[4]https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/buitenland/artikel/5195818/rechtszaak-trump-biden-verkiezingen-vs-stemfraude-stemmen

[5]https://www.independent.co.uk/news/world/americas/us-election-2020/us-election-postal-claims-fraud-ballot-votes-pennsylvania-b1720810.html

[6] https://www.nrc.nl/nieuws/2020/11/12/deze-rechtszaken-hangen-burger-trump-boven-het-hoofd-a4019838

[7]https://nos.nl/artikel/2349061-trump-en-biden-in-totaal-nu-34-keer-beschuldigd-van-seksueel-wangedrag.html

[8] https://www.nrc.nl/nieuws/2020/11/12/deze-rechtszaken-hangen-burger-trump-boven-het-hoofd-a4019838

[9] https://www.nytimes.com/interactive/2020/09/27/us/donald-trump-taxes.html

[10] https://thehill.com/opinion/white-house/524786-like-it-or-not-a-trump-self-pardon-may-be-coming-soon