Notice: Constant WP_DEBUG already defined in /www/wp-config.php on line 93 De macht van links op de universiteit – Nota Bene
De macht van links op de universiteit

De macht van links op de universiteit

In gesprek met de man achter de facebookpagina ‘Linkse indoctrinatie op mijn universiteit’

Al een enige tijd volg ik een pagina op Facebook met de naam ‘Linkse indoctrinatie op mijn universiteit’. Eigenlijk een beetje voor de fun: geregeld kwam er een bericht voorbij op mijn tijdlijn met een nét iets te provocerende ondertoon. Ik houd ervan. Het is een pagina die lijkt aan te kaarten dat universiteiten en hogescholen over het algemeen te links zijn.

Toen op een van onze redactiebijeenkomsten de politieke gekleurdheid van ons blad ter sprake kwam bedacht ik me dat het wellicht leuk zou zijn om in gesprek te gaan met de bedenker van deze Facebookpagina. Waar komt de behoefte aan een degelijke pagina vandaan en is de universiteit echt zo links? Na wat contact over en weer via Facebook Messenger heb ik een telefoongesprek met Yernaz Ramautarsing, de bedenker van de pagina. Wat blijkt: deze man is niet zomaar iemand. Yernaz is een bekend gezicht binnen Forum voor Democratie en is kandidaat-raadslid voor diezelfde partij voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen in ons eigen Amsterdam.

Ik heb een interessant telefoongesprek met de man achter ‘Linkse indoctrinatie op mijn universiteit’, een Facebookpagina met inmiddels meer dan vijfduizend volgers. Een verslag:

Wat fijn dat je wat vragen wilt beantwoorden Yernaz! Kun je jezelf misschien even kort introduceren?
Natuurlijk werk ik mee! Ik ben Yernaz Ramautarsing. Ik ben op dit moment bezig met het afronden van mijn studie politicologie. Ik moet nog drie vakken doen, waaronder mijn scriptie. Daarnaast sta ik op plek twee van de kandidatenlijst van Forum voor Democratie Amsterdam. Ik zit ook in het bestuur van de jongerenafdeling van Forum voor Democratie, de JFVD. Naast dit alles heb ik ook een fulltimebaan.

Kun je misschien het ontstaan van de pagina toelichten?
De pagina bestaat sinds april 2013. Eigenlijk is de pagina een beetje ontstaan als een grap. Een goede vriendin van mij, Marie Hemelrijk (die trouwens is genomineerd voor de VU Scriptieprijs), zat in een college waarin haar docent begon over anti-EU-gedachtegoed. Hij zei dat iedereen die tegen de EU was van hem mocht uitsterven. Naar aanleiding daarvan heb ik de pagina opgericht. In het begin had ik maar enkele honderden likes van een aantal fanatieke libertariërs die ik kende. Het werd echter al snel iets groots: ik werd benaderd door AT5 en de NOS en ook de UvA legde contact met me. Als hoogtepunt werd ik uitgenodigd in Pauw en Witteman, terwijl de pagina nog maar een kleine vierhonderd likes had. Tegenwoordig heeft de pagina meer dan vijfduizend likes. Ik denk vooral dat de pagina toen zo in the picture stond omdat het een snaar raakte. Iedereen in de overwegend linkse mediawereld heeft gestudeerd en heeft wel een mening over dit onderwerp. Het ging niet om het aantal likes, maar om het feit dat er überhaupt een dergelijke pagina bestond.

Dus je zegt dat de oprichting van de pagina eigenlijk een soort grap was?
Nou, het was wel serieus. Ik meende echt dat het niet kon wat de professor van mijn vriendin had gezegd. Het was absoluut geen trolachtige actie of iets dergelijks, maar ik had natuurlijk niet gedacht dat ik er gelijk mee op de televisie zou komen. Ik merkte dat er behoefte was aan een dergelijke pagina als een soort tegengeluid. In andere landen heb je veel meer dat er een soort politieke strijd uitgevochten wordt. Dat gaat misschien niet op de manier zoals ik heb gedaan met mijn pagina, maar het is wel bijzonder dat dat niet gebeurt in Nederland.

Oké, duidelijk. Ik stel deze vraag omdat mij al scrollend over de pagina ook opvalt dat enkele berichten wel erg provocerend zijn. Het lijkt soms een beetje een rebelse schop tegen de gevestigde orde.
Ja, ik begrijp absoluut dat je dat zegt! Kijk, een pagina ontwikkelt zich natuurlijk door de jaren heen. Op een gegeven moment is het punt een beetje gemaakt en wil je je pagina ook interessant houden. Dat universiteiten links zijn is op een gegeven moment wel duidelijk. De berichten die je naar verloop van tijd gaat plaatsen zijn soms daarom iets minder serieus. Een enkele keer worden er wel dingen geplaatst over typische ‘linkse gekkies’, maar dat neemt verder niet weg dat de pagina absoluut nog wel een serieuze boodschap heeft.

Waarom denk je eigenlijk dat universiteiten links zijn en is dat per se een probleem?
Laat ik beginnen met dat ik denk dat links gedachtengoed verkeerd is. Dus als je inderdaad groot fan bent van links vind je het misschien een goed idee. Maar daarnaast worden universiteiten natuurlijk wel publiek gefinancierd. Dat betekent dat er allerlei mensen aan meebetalen die het niet eens zijn met het gedachtegoed dat veelal wordt uitgedragen op universiteiten. Er komt steeds een nieuwe groep mensen de arbeidsmarkt op die is opgevoed, of in ieder geval in het onderwijs is begeleid[Hv1] , met links gedachtegoed, wat in mijn ogen dus kwaadaardig is. Natuurlijk gaat niet iedereen daarvoor vallen, kijk naar mij; ik ben er ook niet voor gevallen. Maar ik vind gewoon dat de universiteit niet een soort verlengstuk moet zijn van de overheid of van de staatsomroep.

De reden dat ik denk dat universiteiten heel links zijn is eigenlijk heel logisch. Mensen die links zijn willen eerder voor de staat werken. Mensen die rechts zijn willen over het algemeen veel geld verdienen en dat kan gewoon niet in het onderwijs, zeker niet in het lager onderwijs. Daardoor krijg je een soort self-fulfilling systeem dat er mensen in het onderwijs komen die allemaal willen verkondigen dat onderwijs zo belangrijk is en dat er meer geld heen zou moeten. Ik snap dus wel hoe het komt, maar ik zie er geen goede rechtvaardiging voor.

De universiteit is natuurlijk niet alleen een soort school. Het is een wetenschappelijk instituut waar mensen werken die middels artikelen en dergelijke op een professionele manier bijdragen aan de wetenschap en het publieke debat. Denk je ook dat het op dat punt een probleem is dat de universiteit wellicht te links georiënteerd is?
Ik heb een natuurlijk wantrouwen tegen de staat. Elke keer als de staat iemand een zak met geld geeft om een bepaald onderzoek te doen is er eigenlijk reden voor wantrouwen. Begrijp me niet verkeerd; ik ben absoluut niet tegen wetenschappelijk onderzoek. Helemaal niet. Maar hoe meer de staat bijdraagt ergens aan, hoe meer ik het wantrouw. Ik vind dit wel echt een legitiem punt, want we zijn immers ook wantrouwig als onderzoeken worden gefinancierd door bepaalde bedrijven. Als Volkswagen morgen wetenschappelijk onderzoek heeft dat zegt dat er geen enkel probleem is met de uitstoot van auto’s voor het milieu, dan reageert ook iedereen afkeurend. Iedereen zal zeggen: ‘Ja natuurlijk. Jullie hebben dat onderzoek zelf betaald!’ Ik begrijp gewoon niet waarom mensen zulk onderzoek wel wantrouwen, maar het onderzoek dat door de staat is gefinancierd niet. De overheid heeft namelijk net zo goed belangen die niet overeenkomen met de belangen die burgers hebben. Het is gewoon heel gezond om een natuurlijk wantrouwen te hebben tegen alles wat de overheid financiert.

Ik hoor je eigenlijk zeggen dat je zowel het onderzoek dat is gefinancierd door de overheid als het onderzoek dat is gefinancierd door private partijen moet wantrouwen. Hoor ik je zeggen dat er überhaupt geen onderzoek gedaan kan worden? Er moet namelijk toch een partij zijn die de geldschieter speelt, of dat nou een publieke of private partij is.
Nee dat zeg ik niet! Dat is natuurlijk het debat dat gevoerd moet worden. Het is goed om altijd onderzoek op een bepaalde manier te wantrouwen. Wat ik aan probeer te geven is dat ik het heel gek vind dat er wel vaak wantrouwen is richting private partijen maar niet richting de overheid. Ik vind het vreemd dat het wantrouwen altijd zo eenzijdig is. Nog voor de duidelijkheid: ik zeg hier absoluut niet mee dat ik niet geloof in wetenschap of dat objectiviteit niet bestaat. Ik geloof absoluut in een objectieve waarheid. Het is geen anti-intellectuele boodschap. Het is alleen altijd goed om te beseffen welke belangen een financier heeft bij een bepaald onderzoek. Klimaat is zo’n voorbeeld.

Het heeft vooral te maken met je omgeving. Als iedereen op de universiteit dezelfde kant op kijkt is het natuurlijk moeilijker om kritisch te zijn. Je doet weinig andere inzichten op. Als tachtig procent van de docenten links is dan is het natuurlijk veel makkelijker dat rechtse docenten worden weggehoond. Andersom zou dat waarschijnlijk ook gelden hoor! Als een merendeel van de docenten rechts was geweest zou er waarschijnlijk ook plaats zijn geweest voor rechtse mensen met een net iets te extreemrechts gedachtengoed.

Ik pleit voor meer neutraliteit. Ik zou het ook afwijzen als een rechtse docent tegen studenten zou zeggen dat iedereen vooral moet gaan stemmen de komende verkiezingen, maar dat het absoluut niet op een linkse partij mag. Ik pleit voor meer gelijkwaardigheid tussen links en rechts op de universiteit.

Ik heb een beetje rondgekeken op de pagina en wat mij opvalt is dat veel berichten betrekking hebben op het diversiteitsbeleid dat wordt gevoerd op universiteiten en hogescholen. Vind je dat iets links en dus iets verkeerds?
Zeker als het gaat om bestuurders geven deze mensen toe aan links. Neem Louise Gunning*; of zij links is weet ik verder niet, maar ze geeft in ieder geval gemakkelijk toe aan links. Kijk bijvoorbeeld naar het andere uiterste: als een groepje PVV’ers een moskee zou bezetten zou het land te klein zijn. Maar blijkbaar mag je wel gewoon wekenlang een gebouw van een paar miljoen kraken en krijg je min of meer je zin. Daar zit iets wrangs in: links is blijkbaar de norm. Ik ben er enorm tegen dat moskeeën worden bedreigd, maar waarom zouden we wel accepteren dat het Maagdenhuis wordt bezet? Dat is meten met twee maten. Het is de linkse traditie in het westen.

Om op het diversiteitsbeleid in te gaan: ik denk dat het verkeerd is om diversiteitsbeleid te voeren als universiteit. Je zet eigenlijk een ‘target on my back’ op mij als niet-blanke student. Als ik nu de arbeidsmarkt op ga, hoe weet die werkgever nou hoe ik aan mijn diploma ben gekomen? Hij zou wellicht denken dat ik dit te danken heb aan het diversiteitsbeleid van de UvA en zou zodoende mijn diploma niet meer op waarde schatten. Het is dus contraproductief. Bovendien, de universiteit discrimineert helemaal niet. Er is helemaal geen toelatingsbeleid dat is gericht op ras of afkomst. Natuurlijk is ook mij wel opgevallen dat er maar vier allochtonen op een paar honderd studenten waren in mijn eerste jaar politicologie. Dat kan aan verschillende dingen liggen: allochtone studenten kiezen wellicht eerder voor de VU of ze worden misschien thuis ontmoedigd. Het kan ook zijn dat ze van school lagere adviezen krijgen. Dat vind ik wel een kwalijke zaak. Dat moet aangepakt worden. Ik zie alleen geen taak weggelegd daar voor de UvA of universiteiten.  Zie ook in dit verband het onderzoek van Duisenberg en de KNAW**.

Ik denk dat ik alles heb gevraagd wat ik heb willen vragen. Heb je zelf nog iets wat je zou willen zeggen in het kader van dit gesprek of meer in het algemeen?
Ja, eigenlijk wel. Don’t be a hero. Als je een linkse docent hebt en je denkt dat het problemen zou opleveren als je aan zou kaarten dat je zijn politieke voorkeur vervelend vindt, probeer dan vooral niets te riskeren. Je moet uiteindelijk dat diploma halen! Als je denkt dat je medestudenten kunt overtuigen moet je vooral het gesprek met ze aangaan. Als je een leuke mededeling hebt die geplaatst kan worden op de Facebookpagina moet je dat zeker ook doorsturen!

*Louise Gunning kreeg in 2015 als voorzitter van het College van Bestuur van de UvA landelijke bekendheid tijdens de bezetting van het Maagdenhuis. Na enkele weken werd er met de actiegroepen in het Maagdenhuis en het College van Bestuur een akkoord bereikt over meer democratie en transparantie binnen de UvA. Toen de actievoerders het Maagdenhuis echter niet wilden verlaten stapte het CvB naar de rechter, die oordeelde dat de actievoerders het pand moesten verlaten. De volgende dag ontruimde de politie het gebouw. Na een open brief in het NRC waarin het aftreden van het CvB werd verzocht door enkele hoogleraren stapte Gunning op.

** Duisenburg was Tweede Kamerlid voor de VVD. Hij diende begin vorig jaar een motie in om door de KNAW (Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen) onderzoek te laten doen naar de rol van zelfcensuur en diversiteit in het wetenschappelijk onderzoek.